BOENDE FÖR ALLA Vi skapar bostäder för alla faser i livet. Våra projekt

Vårt arbetssätt

För Titania ligger nyckeln till framgångsrik fastighetsutveckling i att kontrollera hela värdekedjan. Läs om vårt arbetssätt här.

Vår verksamhet

Titanias verksamhet består av tre delar: projektutveckling, produktion och förvaltning. Läs mer här.

Markförvärv

Äger ni mark i Stockholmsområdet som lämpar sig för nyproduktion av fastigheter och som ni önskar sälja?

Så bygger vi flerbostadshus

Titania har tagit fram metoder för att bygga flerbostadshus industriellt och rationellt - utan att tumma på de arkitektoniska kvalitéerna.

Omvandling av miljonprogram

Titania har utvecklat en metod för omvandling av miljonprogramsområden.

Naturnära boende

Bevara, tillgängliggöra och tillföra - Titania har ett koncept för boende nära naturen.